Rozwiń

Regulamin serwisu

autor: dodano: 05.12.2012 TAGI:

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1

1. Portal ObywatelMama.pl jest portalem internetowym poświęconym aktywności publicznej mam, utrzymanym w domenie www.obywatelmama.pl
2. Portal daje Użytkownikom możliwość publikowania Profili, Wypowiedzi oraz innych informacji w wydzielonych miejscach Portalu.

§ 2

Administrator portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prezentowane Profile, Wypowiedzi, zdjęcia oraz filmy, a także inne informacje pochodzące od podmiotów współpracujących z Portalem oraz Użytkowników Portalu.

Rozdział 2
Definicje
§ 3

 1. Użytkownik - podmiot, który zaakceptował warunki Regulaminu Portalu Obywatelmama.pl, posiada utworzone i zatwierdzone konto Użytkownika w wyżej wymienionym Portal
 2. Konto Użytkownika - stworzone przez Użytkownika a prowadzone dla niego przez Portal Obywatelmama. Pl pod unikalną nazwą (login) konto, będące zbiorem zasobów, w której gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego funkcjonowaniu w ramach Portalu
 3. Rejestracja - procedura zakładania Konta Użytkownika Portalu  zgodnie z regulaminem ObywatelMama.pl
 4. Dane - wszelkie informacje umieszczone w Portalu pochodzące od podmiotów współpracujących z Portalem lub bezpośrednio od Użytkowników Portalu np. Profile, Wypowiedzi, Inspiracje, Wydarzenia
 5. Profil - strona Użytkownika zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Portalu, z którym mogą się zapoznać inni Użytkownicy, jak również osoby nie zarejestrowane w Portalu ObywatelMama.pl
 6. Wypowiedź - każda informacja umieszczona przez Użytkownika w wydzielonym miejscu Portalu np. komentarz, wypowiedź na forum. Wpisy uznane za spam nie będą wpisywane lub będą niezwłocznie kasowane
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin
 8. Portal – portal ObywatelMama.pl

 

Rozdział 3
Korzystanie z Portalu
§ 4

Korzystać z Portalu można jedynie poprzez przeglądarkę internetową. 

§ 5

1. Użytkownik korzysta z Portalu na własną odpowiedzialność, nie ma prawa roszczenia pretensji do właściciela Portalu za obraźliwe, krępujące, niedozwolone treści umieszczane bezpośrednio przez Użytkowników Portalu.
2. W przypadku, o której mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu należy zgłosić nadużycie Moderatorowi Portalu, a obraźliwa treść zostanie zmodyfikowana lub usunięta. 

§ 6

1. Kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie Profili, Wypowiedzi, zdjęć i filmów oraz wszelkich innych informacji umieszczonych w Portalu jest zabronione i podlega karze.
2. Żadna część Portalu, w szczególności Profile, Wypowiedzi, teksty, filmy i zdjęcia nie mogą być rozpowszechniane w innych serwisach bez pisemnej zgody Administratora.

Rozdział 4
Profile i Wypowiedzi
§ 7

Funkcjonalność Portalu daje Użytkownikom ObywatelMama.pl możliwość tworzenia Profili a także pisania Wypowiedzi.

§ 8

Profile i Wypowiedzi tworzone przez Użytkowników ObywatelMama.pl będą usuwane gdy: 
1. zawierają treści powszechnie uznane za obra1liwe, naruszają dobra osobiste, obrażają uczucia religijne, nacjonalne lub dobre obyczaje;
2. zawierają treści reklamowe, linki prowadzące do innych serwisów lub inne treści o funkcji komercyjnej;
3. zawierają treści o charakterze spamu;
4. nie dotyczą tematyki Portalu, są nie na temat;
5. są skopiowane od innych Użytkowników ObywatelMama.pl;
6. naruszają prawa autorskie oraz inne prawa zastrzeżone;
7. zawierają treści pornograficzne oraz wszelkie inne treści sprzeczne z obowiązującym prawem;
8. w innych przypadkach jeżeli będą naruszały obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.

Rozdział 5
Rejestracja
§ 9

 1. Rejestracja w celu założenia Konta Użytkownika ObywatelMama.pl odbywa się poprzez Rejestracji w serwisie ObywatelMama.pl zgodnie z niniejszym regulaminem ObywatelMama.pl.
 2. Istnieją dwa rodzaje kont użytkownika: użytkownik typu Osoba Prywatna oraz użytkownik typu Organizacja.
 3. Konto użytkownika typu Organizacja może założyć: fundacja, stowarzyszenie, klub mam, grupa nieformalna, lub inna organizacja prowadząca działalność non profit na rzecz mam i rodziców.

§ 10

Osoba lub Organizacja dokonująca rejestracji na stronie Portalu staje się Użytkownikiem po potwierdzeniu rejestracji poprzez kliknięcie linku potwierdzającego wysłanego na podany przez siebie adres e-mail.

§ 11

Przy rejestracji konta w Portalu ObywatelMama.pl wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

Rozdział 6
Logowanie
§ 12

W Portalu zalogować mogą się jedynie Użytkownicy Portalu ObywatelMama.pl

§ 13

Logowanie Użytkownika ObywatelMama.pl do Portalu następuje po podaniu loginu oraz hasła, które zostało wybrane przez Użytkownika przy dokonywaniu rejestracji.

Rozdział 7
Użytkownicy i konto użytkownika
§ 14

1. Korzystanie z Konta Użytkownika ObywatelMama.pl wymaga uprzedniej Rejestracji w wyżej wymienionym Portalu.

§ 15

1. Użytkownik ObywatelMama.pl ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta Użytkownika w Portalu.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swój Profil, Wypowiedzi oraz wszelkie inne informacje umieszczone przez niego w Portalu.
3. Użytkownik ObywatelMama.pl oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia i zezwolenia dla treści umieszczonych w jego Profilu, Wypowiedziach oraz innych informacji umieszczonych przez niego w Portalu.

§ 16

Użytkownik ObywatelMama.pl poprzez umieszczenie Profilu i wypowiedzi oraz innych informacji wyraża zgodę na wykorzystanie ich w zakresie użytku osobistego przez innych Użytkowników Portalu.

§ 17

1. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie, rozpowszechnianie oraz publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Administratora wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Portalu.
2. Umieszczając w Portalu dane, informacje mające charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 6ł1 ze zm.), Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń, w stosunku do Administratora Portalu ObywatelMama.pl

§ 18

Użytkownik zobowiązuje się do:
1. Przestrzegania niniejszego Regulaminu;
2. Zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu; 
3. Powstrzymania się od działań mogących zaszkodzić serwisowi ObywatelMama.pl jak również innym Użytkownikom;
4. Powstrzymania się od wszelkich działań, mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników 

Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 19

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Portalu ObywatelMama.pl

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.

x